Poems From Jarjouh

واصــف / حســام 1983

الأخــوة مقلّــد

"
واصـف

يــــــــا مواهب  صبّي وجودي                                     كللـــن غابـــــوا بوجودي

 بغـــــاب القـــــرادي والفــــــن                                     يــــــا أسود الصِيدِ سُودي

حســام

بالشـــعر عرفتــــك مهتــــــــم                                     لكـــــــن إيدك إصرانـــــه

وجـــــودك ما بيهكِّـــــل هــــمّ                                     وشعرك صرخه عدمانـــه

وإن كــان خصمــي منّوخصم                                      حـــامل ســـيف اليمانــــي

 مـــا بلتــــذ بحـــرب الحســــم                                      ولا حدودي بـــــدا جنودي

 واصـف

يـــــا حسام بهيكِ مجـــــــــــال                                   لا تدخّـــــــــل بالقصّــــــــــه

جبـــــال العالــي ما بتنطــــــال                                   جبالك أوطى من البحصــــه

خصمـــــــك رائـــد للأبطـــــال                                   وســيّد عاكــــــل منصّـــــه

 وجـــــــــودي بيـــرق للأجيــال                                   مــا بتهمــــو البـــــــارودي

 حسـام

 شــــعري العابــــق بالأطيــــاب                                  فــــــي وقت السلم بينحـــــب

 وبقلــــــب صــــدور الأحبــــاب                                  بيغـــــــذي وبنمـــي الحـــب

وحتــــــــى بــــــأذان الألبـــــاب                                  صولاتو أصعب من حـــرب

 وأفرس من اســــاد الغــــــــــاب                                  المنّـــن نفســـــــــك مكمودي

 واصـف

بريـــــــــح شـــــعارك يـا فنّـــان                                إنســــــــج عــــاوج الميّــــــــه

ثـــــــــوب مذهّــــب لجبــــــران                                 مواهب شـــــعر وحنيــــــــــه

احلامـــــي زهورك نيســـــــــان                                إســــأل عطــر الجوريـــــــــه

فــــــن ومعنـــى والالحــــــــــان                                شــمسن نــامـــت عزنـــــودي

حسـام

جبـران نروحـــــــو بتعــــــــــود                                وبيرجـــع حـي من جديـــــــــد

وسلمى كرامي بقلبــــــو تســــود                                وبروحو تخلــــق تجديـــــــــــد

رح بيلاقـــي ثـــــــوب قيــــــــود                                للريشــــــــه لحملت تخليـــــــد

منــــــــك يــا شويعــر محـــــدود                                الشـــعرك جايـــع للجــــــودي

واصـف

جبـــــــران العنــــــــو غنّيــــــت                                فنــــو تقمــــــص بإفكـــــــاري

وسلمى كرامي لعنهــــــا حكيـــت                               شــــفافا بتحكـــي عــــن نــاري

إســــــأل عني ركــــــن البيـــــت                               المثلــــــو قــــــوة أشعــــــــاري

ســــــلحف شعرك لمـــا مشيــــت                               تكرســــــــح إدام أســـــــــــودي

حسـام

أســــــــادك كبــــــرت بالعمـــــــر                             وما عـــاد فيهــــا تحمي الغـــــاب

والمثلي أنمـــــر مــــن نمـــــــــــر                             غابــو بيحميهــــــا لـــــو غـــــاب

وعــن قصــة جبران وشعــــــــــر                              وسلمى وشفاف الأحبــــــــــــــاب

إستغفر ربــــــــك حاجي كفــــــــر                              يـــا الإيامــــــــــك معــــــــــدوده

واصـف

حكــــي أحلـــى مــــن أحــــــــلام                               النحـــــل الحــــامي مملكتـــــــــــو

وحكمــــــي أحكم من أحكــــــــــام                              الحاكـــــــــم حاكــــم محكمتــــــــو

 حــــك افكارك يـــــــا حســــــــــام                              وحكمــــــــــك لــــــولا حكّمتــــــو

كــل ما تقــــــدم سِــــنّي عــــــــــام                              شـــــيبي بيحكي عن جـــــــــــودي

حسـام

عـــــازم عزمــــــــــي عاهالعيــــــد                              عينــــــــــــك علقــــــم دمعتهـــــــا

عمـــــرك عـــارف عالتأكيـــــــــد                              عقلــــــــــي عقّــــــل عاقلهــــــــــا

علســــــانك عيبـــك مـــا تعيـــــــد                              عومــة عقلــــــــك عارفهــــــــــــا

 عاشــــبر مويـــــــه مــــا يزيــــــد                              عمتسبـــــــح عـــــــا مقصـــــودي
"