Poems From Jarjouh

رثاء الشاب عماد علي موسى مقلّــــد

طليــع مقلّــد

"
جانا خبر مشؤؤم عجناح الغــــراب                    ما كان إلو بحسابنا جنس الحســـــاب
تشرين حقّو يقصف وراق الخريـف                    لكن حرام يقصّف وراق  الشبــــــاب
 تشرين حقّو يقصف وراق الخريـف                    ويهجّر العصفور من جوّو الصقيــع
ويحرّم الأغصان من لحن الحفيـــف                   والمرج وزهورو من اللون البديـــــع
والنحلة الضيفة من طباق الُمضيــف                   والكرم من عنقود معسول النجيــــــع
ولّما الشتا بروح بعـــــود الأليــــــف                   يلاقي أليفو، والربيع عرس الجميـــع
ويا عماد عندي الأمل صفّى ضعيـف                   إنك تعود مع عودة الفصل الربيـــــع
إنشالله يكون الصبر لأهلك حلــــــيف                   ومن ريحتك يحفظ لنا اإبن الرضيــع
ادخل على جنّة طهاره يا نظيــــــــف                   وسلّم على حاتم وعا عبد اللطيــــــف
وباقي القرايب والحبايب والصحاب
"