Poems From Jarjouh

نـــادم عـــا حـــالـــي

طليــع مقلّــد

"
نــادم عــاحــالــي
.
 لو خــانْ فينا الدهرْ ما نسينـــــــــــــا
 أحـــــــلام نامــتْ عـا آمانيـــــــــــنا
.
 وقلـــــوبــــنا مَلِّــــت مـن التخديـــــر
 ومنهـــــا دَوانـــــا وداءهــــا فينــــــا
.
صغيـره علــى شـطّ العُمـرْ وصغيــر
  لعبنــــــــا وشيّدنــــــــا مبانينــــــــــا
.
  هبّـــــتْ ريـــــاح البحـــــرْ عابكيـــر
  والمـــوج زَعْــزَعْ أَمـــنْ شاطينـــــا
.
 وضيّعتِــكْ ونَــادِمْ عــا حـالي كتيــــر
  ومــن يومهـــا نَاطِـــرْ علـى المينـــا
.
1981
"