Poems From Jarjouh

لمــا عليــكي عيــونــا التمــو

وســام مقلّــد

"

لما عليكي عيـــــونّا التمــــــــــــّو               وشافو جمالـك، حمدلو وسمّـــــــو

كرمال خيي عملتلك خطّـــــــــاب               خيي، وأنـــا بعرف البيهمّــــــــــو

لمْهم عندو عصر كــل غيـــــــاب               بملقى حبيبو ينجلـــي همّــــــــــــو

وهمّو ان حدا شي يوم دق البـــاب               يقلّو هلا ، والعيــن بتضمّـــــــــــو

ويوعى الفجر مع بسمة الأحبــاب               وتلمع "صباح الخير" عـا تمّــــــو

ولما جفونك يفتحو الابــــــــــواب               خيوط الشمس بكيــر ينحمّــــــــــو

وكلما النعس دغدغلك الاهـــــداب               بيركض عخيط النـور ويلمّـــــــــو

"نسرين" كلمة مدونة بكتــــــــاب               وحروف اسمك عطـر منشمّـــــــو

وجودك معاني مفيّقة السرســــاب               بأفكار نامو بس ما زمّــــــــــــــــو

وصرتي قلم واصف سحر خـلاّب               وحبر القلم شريان من دمّــــــــــــو

وغار النخيل بطلّتك تا غـــــــــاب              سعفو، وطأطأ راس عا أمّـــــــــــو

والتّمر صفّا يحسد العنّـــــــــــــاب              العخدودك تلاويــح، ويذمّــــــــــــو

واصف نكان زرار فوق تيـــــــاب              كوني عراوي بلوزتو وكمّـــــــــــو

وغِلّو سوا عصفور بين سحــــــاب              جانح وقع، جانـــح البيلمّـــــــــــــو

وكرمال حسّ بزهوة الأنســــــــاب              من مرت خيي صرت ناطر صوت

يقلّـــي كتبلـــي شـــعر يــــا عمّـــو

"